Het begint allemaal bij God

 

Dit leven draait niet om jou!

Succesvol zijn is niet hetzelfde als persoonlijke levensvervulling of inhoudelijk geluk en zingeving vinden. 

Als we onze doelen in en voor dit leven vaststellen, beginnen we meestal bij onszelf. En stellen op ons zelf gerichte vragen. Maar het 'waarom' van onze aanwezigheid op aarde is veel groter dan ons eigen 'ik'. Dat begint bij God. Je bent geboren dankzij het doel dat God met jou heeft en voor het doel dat Hij met jou heeft. 

 

Jij bestaat (alleen) omdat God dat wil. 

Gods wil is jouw enige bestaansrecht. Je bent door God en voor God gemaakt. Dus zal je alleen bij God het werkelijke doel van jouw leven kunnen ontdekken. Daarom ook, zullen alle zelfhulpboeken in de wereld je nooit ultieme voldoening en geestelijke rust kunnen bieden. Je hebt veel vrijheden; zo kun je je eigen studie, carrière, levenspartner enz. kiezen. Maar je kunt nooit het ultieme doel van jouw eigen leven bepalen; die heeft God al vóór jouw geboorte bepaald. 

Dit boek is dan ook niet als zelfhulpboek bedoeld. Het is bedoeld als jou te helpen om minder te doen, door meer te focussen op wat écht belangrijk is en je te helpen worden waarvoor je bestemd bent. Ik hoop en bid dat dit boek je helpt om:

  1. jouw ware identiteit en doel te ontdekken, door een levende relatie met Jezus Christus;
  2. jouw 'waarom' als een onderdeel van een veel groter geheel te leren zien.   

 

Belangrijke vraag:

Hoe kan ik mijzelf er constant aan herinneren dat het er in mijn leven uiteindelijk om gaat dat ik voor God leef, en niet voor mezelf?

  

Bijbeltekst:
In Christus is alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. 

Colossenzen 1:16