26. Groeien door verleiding

   

Persoonlijke groei vereist keuzes en verzoekingen verschaffen ons de gelegenheid daartoe. Op het pad naar geestelijke volwassenheid wordt zelfs verzoeking zo een bouwsteen in plaats van een struikelblok. Je kunt op die momenten kiezen om het juiste te doen in plaats van het kwade.

Terwijl de duivel probeert om ons te vernietigen, gebruikt God verzoeking om ons te versterken. God kan ons lijden en verdriet gebruiken om ons echte blijdschap en vrede te geven. Je kunt niet beweren trouw te zijn, als je nog nooit verzocht bent door ontrouw. Integriteit is het resultaat van het weerstaan van verzoeking; ootmoed het resultaat van hoogmoed weerstaan en volharding het resultaat van de weigering om op te geven.  

Iedere verzoeking vertoont een voorspelbaar patroon:

  1. Begeerte. Verzoeking begint in je hoofd, niet met omstandigheden. Dit kan een zondige, maar ook een normaal verlangen zijn.
  2. Twijfel. De duivel probeert je te laten twijfelen; is iets écht fout?
  3. Bedrog. De duivel kán geen waarheid zeggen; alles wat hij jou zegt is per definitie niet of slechts gedeeltelijk waar.
  4. Ongehoorzaamheid. Toegeven aan de verzoeking.


Houd daarom vast aan de volgende zaken om verzoeking te weerstaan:

  • Weiger je te laten intimideren. Veel christenen voelen zich schuldig omdat ze niet boven verzoekingen verheven zijn. Dit is echter een misverstand. Je kunt verzoeking ook als een compliment zien, omdat de duivel degene die al van hem zijn niet hoeft te verzoeken. Het hoort helaas ook bij het leven in een zondige wereld. Laat het je niet ontmoedigen of teleurstellen; je zult het nooit helemaal overkomen.

    Verzoeking op zich is geen zonde; Jezus is ook verzocht en was toch zonder zonde. Het wordt pas zonde als je er aan toegeeft. Ergens toe aangetrokken worden, wordt pas zonden als je er in blijft hangen.  

  • Herken het patroon en bereid je er op voor. Je bent immers kwetsbaarder in bepaalde situaties. Door jouw patroon te doorgronden, kun je die situaties zo veel mogelijk proberen te voorkomen.

  • Vraag God om hulp. Verzoeking houdt ons afhankelijk van God. God staat 24/7 paraat om ons te helpen om verzoekingen te overwinnen en spoort ons aan om Zijn hulp in te roepen. Bidt heel concreet; keer op keer. God wordt ons bidden nooit zat, al bidden we 200 keer per dag om Zijn hulp met een bepaalde verzoeking.

 

Belangrijke vraag:

Welke karaktereigenschap waarin ik op Jezus lijk, kan ik ontwikkelen door de verleiding te overwinnen waarmee ik het vaakst te maken heb?

 

Bijbeltekst:

Gelukkig is hij die telkens verleidingen weerstaat en niet doet wat verkeerd is, want later zal hij als beloning de kroon krijgen die God beloofd heeft aan allen die Hem liefhebben: het eeuwige leven.

Jakobus 1:12