5. Bekijk het leven vanuit een geestelijk perspectief

 

Hou jij tegen het leven aan kijkt, zal van grote invloed zijn op hoe jij jouw tijd, geld en talenten besteed en welke relaties je waarde aan hecht. 

 

In de Bijbel vinden wij 3 metaforen van hoe God tegen het leven aan kijkt:

  1. Het leven is een test.
    God test ons karakter, onze trouw, gehoorzaamheid, integriteit en loyaliteit constant. Zo ziet Hij hoe wij reageren op mensen, problemen, successen, ziekte, teleurstelling en zelfs het weer. Zelfs de meest simpele acties en gedrag, zoals de deur open houden voor iemand of hoe je omgaat met jouw afval of met iemand die jou bediend, zijn testen. Niets is onbelangrijk. 

    Soms houdt God expres afstand, waardoor je Zijn nabijheid niet ervaart. Hierdoor wordt zichtbaar hoe jij je gedraagt als je Zijn aanwezigheid niet voelt. Maar wees gerust: God wíl dat je voor jouw testen slaagt! Zijn beproevingen zijn daarom nooit meer of groter dan Zijn genade. 

 

  1. Het leven is ons toevertrouwd.
    God heeft ons gaven toevertrouwd om voor te zorgen en te beheren. Wij zijn slechts rentmeesters daarvan. Niets daarvan is blijvend van ons; wij hebben het slechts in bruikleen, om van te genieten zolang we hier op aarde zijn. Aan het einde van ons leven zal God de balans opmaken hoe wij zijn omgegaan met hetgeen Hij aan ons heeft toevertrouwd. 

     

Belangrijke vragen:

Wat is mij onlangs overkomen waarvan ik mij nu realiseer dat het een beproeving van God was? Wat zijn de belangrijkste zaken die God mij heeft toevertrouwd?

 

Bijbeltekst:

Wie betrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. Wie onbetrouwbaar is in kleine dingen, is het ook in grote. 

Lukas 16:10