35. Gods kracht in zwakheid

  

Ieder mens heeft zwakheden. Meestal ontkennen, verbergen of verdedigen wij die. Dit belemmert God echter om ons te kunnen gebruiken zoals Hij wenst. God houdt juist van zwakke mensen en gebruikt jouw zwakheden om Zijn kracht in ons leven te tonen.

De Bijbel staat vol met zwakke, gewone en kwetsbare mensen die God heeft willen gebruiken. Paulus heeft het over zijn ‘doorn’. Zo’n zwakheid kan van alles zijn: lichamelijk, psychisch of intellectueel. Dat maakt je echter niet onbruikbaar voor God, omdat onze echte kracht juist van God komt, niet van ons.

Om door God gebruikt te kunnen worden, moet je weten wie God is en wie je zelf bent. Erken jouw zwakheden en probeer niet foutloos te zijn. Je bent en blijft mens, ook als je God dient.

 

Accepteer jouw zwakheden
Paulus schept zelfs op over zijn zwakheden omdat ze Gods kracht zichtbaar maken. Dit lijkt onnatuurlijk. Maar het accepteren van jouw zwakheden is een uiting van jouw geloof dat God weet wat het beste voor jou is. Het:

  • geeft ons reden om op God te vertrouwen;
  • het voorkomt arrogantie;
  • maakt ons afhankelijk van elkaar;
  • vergroot ons empathisch vermogen.

 

Deel uw zwakheden eerlijk
Bediening begint met je kwetsbaar opstellen. Hoe meer je jouw masker laat zakken en eerlijk jouw zwakheden en worstelingen bekend, des te meer kan God jouw gebruiken om anderen te dienen. Dit lijkt eng, maar het loont de moeite. Kwetsbaar durven zijn, bevrijdt.

Ootmoed betekent niet dat je jezelf vernederd of jouw talenten e.d. ontkent; maar eerlijk zijn over je zwakheden. Hoe eerlijker je wordt, des te meer zul je Gods genade ervaren. Kwetsbaarheid schrikt niet af maar heeft juist aantrekkingskracht; we worden immers eerder aangetrokken tot nederige, oprechte mensen dan hoogmoedige. Kwetsbaarheid verbind, terwijl kracht juist competitie uitlokt.   

Roem in je zwakheid
Er komt een moment waarop je zult moeten kiezen: wil je invloed hebben of indruk maken? Geloofwaardigheid – en niet perfectie - is een belangrijke voorwaarden voor vertrouwen. Mocht de duivel je zwakheid benoemen, geef hem dan gelijk en roem in de genade van God die ons begrijpt, vergeeft en helpt!

 

Belangrijke vragen:

Beperk ik de kracht van God in mijn leven doordat ik mijn zwakheden probeer te verbergen? Waar dien ik eerlijk over te zijn om anderen te kunnen helpen?

 

Bijbeltekst:

Maar de Here antwoordde telkens weer: ‘Mijn genade is genoeg voor u. Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid.’ Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dan de kracht van Christus in mij gezien kan worden.

2 Korintiërs 12:9