17. Een plek om bij te horen

 

Wij zijn geschapen voor gemeenschap met anderen. Jouw relatie met God is een persoonlijke zaak, maar het is nooit Gods bedoeling geweest dat wij dat privé houden. Wij zijn leden van Zijn Lichaam: de Kerk.

Jouw specifieke levensdoel nooit volledig tot z’n recht komen als je niet verbonden bent met dit Lichaam.

Wij kunnen God aanvaarden, maar Zijn Lichaam afwijzen. De kerk behelst Gods plan voor deze wereld. Een gelovige zonder kerk is als een schaap zonder kudde, of als een kind zonder familie. Het is onnatuurlijk.

Geloven die zeggen dat ze goede christen kunnen zijn zonder tot een kerk te behoren, zijn arrogant óf kortzichtig.

Waarom we een kerkelijke familie nodig hebben

 • Het maakt duidelijk dat we christen zijn. Jezus zei "Jullie liefde voor elkaar zal de wereld tonen dat jullie mijn discipelen zijn". 
 • Het haalt ons uit ons zelfgerichte isolement. De lokale kerk is de plaats waar wij leren om te gaan met Gods familie, voor hen te zorgen en hun ervaringen te delen. 
 • Het helpt je geestelijke te groeien. Met alleen kerkdiensten te bezoeken en daarin een passieve toeschouwer te zijn lukt dat niet; dat vraagt een actieve deelname. Door elkaar lief te hebben, voor elkaar te bidden, elkaar te bemoedigen en te corrigeren, van elkaar te leren en elkaar te vergeven, groeien we sneller en sterker. 
 • De kerk heeft jou nodig. Onze talenten zijn ook bedoelt om de kerk als geheel te helpen. Jezus heeft nooit beloofd om jouw bediening te bouwen, maar die van Zijn Kerk. 
 • Zo delen wij in Gods missie in deze wereld. De kerk is Gods instrument hier op aarde. Als Zijn Lichaam zijn wij Zijn handen, voeten, ogen en hart.  
 • Het helpt je om niet te verslappen of toe te geven aan verzoekingen. God heeft ons bevolen om op elkaar te letten.

 

God heeft de kerk ingesteld om in jouw diepste behoeften te voorzien. Nergens anders in de wereld zal je al die voordelen op één plaats vinden.   

Het verschil van iemand die naar de kerk gaat en iemand die daar lid is, is commitment:  

Bezoekers:

 • Kijken toe van de zijlijn.
 • Zijn consumenten.
 • Willen de lusten, maar niet de lasten
  (zoals bij samenwonen).

Leden:

 • Zijn betrokken.
 • Leveren een bijdrage.
 • Nemen hun verantwoordelijkheid
  (zoals bij een huwelijk).

God wil dat je echte mensen lief hebt, niet ideale mensen. Je kunt niet je hele leven op zoek gaan naar een perfecte kerk; die bestaat niet. En als die zou bestaan, dan zou jij daar met jouw imperfectie geen lid kunnen zijn. We zijn geroepen om christen lief te hebben met al hun fouten, net zoals God dat doet.

 

Belangrijke vraag:

Blijkt uit mijn betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente dat ik Gods gezin lief heb en dat ik eraan ben toegewijd?

 

Bijbeltekst:

Al zijn we met velen, door onze verhouding tot Christus vormen wij samen één lichaam. En wij zijn stuk voor stuk leden van dat lichaam. Wij horen bij elkaar. 

Romeinen 12:5