16. Het allerbelangrijkste

 

God wil dat wij leren om elkaar lief te hebben. Dan lijken wij het meest op Hem.

God wil boven alles dat wij Zijn kinderen lief hebben. Dat - en niet onze principes - is onze grootste getuigenis naar de wereld toe is. Het is niet eenvoudig om onzelfzuchtig lief te hebben. Dat gaat tegen onze natuur in. We hebben een heel leven nodig om dat te leren.

In de hemel zullen we voor eeuwig samen zijn met al Zijn kinderen. Hier op aarde is onze leerschool, door regelmatig en nauw contact te hebben met andere gelovigen en hen leren lief te hebben zoals Hij dat wil, ondanks hun imperfectie. Dat kun je niet in je eentje leren; daarvoor moet je in contact staan met anderen.

  1. Een leven zonder liefde is waardeloos
    Jezus was helder in wat Hij het belangrijkste vond: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Onze relaties, niet bezit of prestaties, wormen de kern van het leven. Ga daarom niet te veel op in je werk, geld verdienen en het realiseren van doelen, maar neem de tijd voor je geliefden en andere mensen.

 

  1. Liefde zal voor eeuwig blijven bestaan
    Liefde is eeuwig. Liefde laat iets na. Daarom dient liefde een top prioriteit voor ons te zijn. Hoe je met jouw naaste omging laat veel meer indruk achter dan je vermogen of prestaties. Ware wijsheid is dát te beseffen; hoe eerder hoe beter. 

 

  1. Wij worden beoordeelt op onze liefde
    Geestelijke volwassenheid blijkt onder andere uit de kwaliteit van onze relaties. In de hemel zal God niet meer willen weten over onze carrière, ons bezit of onze hobby's; maar wél over hoe we andere mensen behandeld hebben; met name zij die in nood verkeerden.   

 

Als je wilt weten wat iemands prioriteiten zijn, kijk dan naar hun tijdsbesteding. Je kunt meer geld verdienen, maar je kunt niet meer tijd maken. Door iemand jouw tijd te geven, geef je ze een deel van jouw leven. Niet wat we denken of doen voor andere, maar hoeveel van onszelf geven, vormt de kern van de liefde.

  

Belangrijke vragen:

Vormen relaties werkelijk mijn belangrijkste prioriteit? Zo niet, hoe kan ik er dan voor zorgen dat dat wél zo is?

  

Bijbeltekst:

De hele wet is immers samengevat in dit ene gebod: Heb uw naaste net zo lief als uzelf.

Galaten 5:14