39. Een leven in evenwicht

   

De samenvatting van dit boek komt neer op Gods 5 doelen voor jouw leven:

 1. Heb God lief met heel jouw hart.
 2. Heb jouw naaste lief als jezelf.
 3. Ga heen en maak anderen tot discipelen.
 4. Verbindt je met Zijn Kerk middels gemeenschap.
 5. Groei in jouw geloofsleven.

 

Als dit je ernst is, dan dien je de volgende gewoonten te ontwikkelen: 

 1. Praat er over met een geestelijke partner of kleine groep.
  De beste manier om de principes van dit boek eigen te maken is om ze, als groep, met anderen te bespreken. Samen leer en ontwikkel jij je beter. Er over discuteren maakt ons scherper en onze overtuigingen dieper. Bespreek bijvoorbeeld op vaste tijden hoofdstukken van dit boek en hoe je een en ander kunt toepassen. Doe dit op basis van echte voorbeelden. En ondersteun elkaar daar vervolgens in.

 2. Onderwerp jezelf regelmatig aan een geestelijke toets.
  Beoordeel jouw leven periodiek aan de hand van bovenstaande 5 punten. Beschouw die zaken niet als vanzelfsprekend maar werk aan groei daarin.

 3. Houd jouw voortgang bij.
  Dit bevordert jouw kijk op jouw eigen functioneren en groei. Noteer de levenslessen die je niet wilt vergeten; ook de onprettige en jouw angsten, twijfels en worstelingen. Vaak komt onze belangrijkste groei immers voort uit pijnlijke ervaringen; die dwingen je om op God te focussen en meer op Hem te gaan lijken.

 4. Deel jouw kennis met anderen.
  Hoe meer je weet, des te meer God van jou verwacht dat je het met anderen deelt. Met jouw geestelijke groei, groeit ook jouw verantwoordelijkheid naar anderen. Maar het is meer dan een verplichting: het is een voorrecht.

 

Het Evangelie delen is tot Gods eer en de groei van Zijn Koninkrijk. Jezus heeft een duidelijk voorbeeld gegeven van een doelgericht leven en Hij roept ons op om datzelfde te doen; niet alleen voor ons zelf maar ook voor hen om ons heen. Het maakt niet uit hoe oud je bent: de rest van je leven kan de beste jaren van jouw leven worden door vanaf vandaag te kiezen om voortaan een doelgericht te leven.

 

Belangrijke vraag:

Met welke van de vier genoemde activiteiten ga ik beginnen om op koers te blijven en om de vijf doelen die God met mijn leven heeft, met elkaar in evenwicht te brengen?

 

Bijbeltekst:

Let dus goed op hoe u leeft. Wees niet onnozel, maar verstandig.

Efeziërs 5:15