6. Het leven als tijdelijke opdracht

 

 1. Het leven is een tijdelijke opdracht
  Je zult hier maar betrekkelijk kort zijn, dus hecht je er niet te veel aan. God is heel concreet als het gaat om de gevaren en risico's van het leven voor het hier en nu, en het leven naar de waarden, prioriteiten en verleidingen van deze wereld. 

  Het feit dat deze aarde niet ons uiteindelijke verblijfplaats is, verklaart waarom volgelingen van Jezus zo veel moeiten, verdriet en afwijzing ervaren in de wereld. We zullen hier nooit helemaal gelukkig zijn, omdat dat niet de bedoeling is! God staat een bepaalde hoeveelheid onvoldaanheid en ontevredenheid toe om er voor te zorgen dat we niet teveel aan de dingen van deze wereld gehecht raken; dit leven is immers niet het einde van ieders persoonlijk verhaal. 

  Natuurlijk mag en zal je momenten van geluk en voldoening beleven, maar dat valt in het niet bij wat God heeft voorbereid voor hen die in Hem geloven. Daarom dienen eeuwige en niet tijdelijke waarden bepalend te zijn voor onze beslissingen. 

  Het is een fatale fout om aan te nemen dat Gods doel voor jouw leven uit materiële voorspoed en succes bestaat. Leven in overvloed heeft absoluut niets te maken met materiële overvloed. Zij die voorspoed, succes en bekendheid verwerven zijn niet de echte helden in Gods ogen. 

  Je zult nog geen 2 seconden in de hemel zijn, of je zult uitroepen "Waarom heb ik zoveel belang gehecht aan zaken die zo betrekkelijk waren?". Als het leven moeilijk is, of als jij je afvraagt of het wel de moeite waard is om voor en met God te leven, bedenk dan dat je nog niet thuis bent. Als je sterft, verlaat jij je huis niet, maar ga je daar juist naar toe!

 

Belangrijke vraag:

In welk opzicht zou het besef dat het leven op aarde slechts een tijdelijke opdracht is, ertoe moeten leiden dat ik anders ga leven?

 

Bijbeltekst:

Dus kijken wij niet naar wat zich voor onze ogen afspeelt, maar wij kijken uit naar wat wij nu nog niet zien. Alle zichtbare dingen zijn tijdelijk, maar de dingen die nu nog niet zichtbaar zijn, zullen eeuwig blijven. 

2 Korintiërs 4:18