14. Wanneer God ver weg lijkt

 

Het is makkelijk om God te dienen als alles mee zit in het leven. Maar alles zit niet altijd mee. 
  
God bestaat en is altijd dezelfde, hoe jij je ook voelt. God aanbidden of danken, ondanks onze pijn of moeilijkheden, Hem vertrouwen wanneer we in verleiding worden gebracht, ons aan Hem overgeven als we lijden en Hem liefhebben wanneer Hij ver weg lijkt te zijn, is het diepste niveau van aanbidding.
  
God zal ook jouw relatie met Hem beproeven met tijden waarin hij afwezig lijkt. Natuurlijk verlaat God jou niet echt; het is een onderdeel van Gods proces om jouw relatie met Hem te verdiepen. Hij heeft immers herhaaldelijk beloofd om ons nooit te verlaten of begeven. Hij test je of je Hem blijft vertrouwen, liefhebben en dienen, ook als je Zijn aanwezigheid niet voelt.  
  
Veel christenen zoeken een gevoel of ervaring in plaats van God. Zij denken dat zij Hem aanbeden hebben, als ze daar een bepaald gevoel bij hebben. Natuurlijk wil God dat je Hem ervaart, maar Hij zoekt geloof, niet gevoel.

Vertel God precies hoe jij je voelt

Stort je hart uit bij God. God kan jouw twijfel, angst, boosheid , verwarring en vragen echt wel aan. 

Richt je op Gods onveranderlijke natuur

God was gisteren en is vandaag en morgen dezelfde; ongeacht jouw gevoel. Hij is goed en genadig. Hij kent jou en jouw omstandigheden, houdt van jou en heeft een plan met jouw leven, zelfs als je wereld ineen lijkt te storten.  

Vertrouw er op dat God Zijn beloften nakomt

Als je in geestelijke duisternis zit, vertrouw dan geduldig of Gods beloften, niet op jouw emoties. Realiseer je dat God bezig is om je geestelijk te doen groeien naar een diepere kennis van Hem. Wees dus niet bezorgd; omstandigheden veranderen maar Zijn karakter niet! 

Vergeet niet wat God al voor je gedaan heeft

Zelfs als God nooit één ding voor jouw gedaan zou hebben, dan verdient Hij nog onze aanbidding en lofprijzing. Gods Zoon is ook voor jou aan het kruis gestorven zodat jij gered kon worden. Dat is allerbelangrijkste reden om God te prijzen.
  

Belangrijke vraag:

Hoe kan ik gericht blijven op Gods aanwezigheid, vooral wanneer Hij ver weg lijkt?

 

Bijbel tekst:

God heeft gezegd: ‘Ik zal altijd voor u zorgen, Ik zal u nooit in de steek laten.’ 

Hebreeën 13:5b