29. Jouw opdracht aanvaarden

  

God heeft jou niet gemaakt zodat je het meeste uit jouw leven kunt halen. Hij heeft je gemaakt om een verschil te maken, dus ook een contributie te maken.

Je bent geschapen om God te dienen.
Als je anderen dient, dien je in feite God. Hierdoor krijgt jouw leven betekenis en waarde.

Wij dienen God niet uit plicht, angst of schuldgevoel, maar uit liefde en dankbaarheid voor hetgeen Hij voor ons gedaan heeft. Wij zijn Hem ons leven verschuldigd. Paulus riep ons daarom op om “ons leven als een levend dankoffer aan God te geven, toegewijd aan Zijn dienst”.

God dienen is niet alleen voor dominees en dergelijke weggelegd. Iedere christen heeft een roeping. Wij worden gezegend om tot zegen te zijn. Een ieder van ons heeft z’n taak hierin en iedere taak is belangrijk. Sommigen dienen op de voorgrond, anderen op de achtergrond. Veel kerken lijden onder het feit dat men niet meer wil dienen. Hoe veel tijd ben jij beschikbaar om te dienen?

Je bent geroepen om God te dienen.
Voor christenen is dienstbaarheid niet slechts een optie; het vormt de kern van het christenzijn. Dit betekent niet nóg een Bijbelstudie bijwonen; we moeten ons christenzijn onzelfzuchtig in de praktijk brengen. Naarmate wij geestelijk groeien, zou ons leven meer en meer op het dienen van anderen gericht moeten zijn.

Een voorbereiding voor de eeuwigheid.
Aan het einde van ons leven, zal ieder van ons persoonlijk verantwoording moeten afleggen voor God en zal Hij ons ook beoordelen op hoe dienstbaar wij geweest zijn. God zal de tijd, geld en energie die wij aan onszelf hebben besteed vergelijking met hetgeen we in andere hebben geïnvesteerd. Ieder excuus zal dan leeg lijken.

Dienstbaarheid en betekenis.
God wil via en door jou een verschil maken in deze wereld. Daardoor krijgt jouw leven echt betekenis. Het is door dienstbaar te zijn dat wij de waarde van ons leven leren inzien; het geeft ons leven eeuwigheidswaarde. Dus stop met uitvluchten zoeken en ga aan het werk!

 

Belangrijke vraag:

God roept mij om Hem te dienen; wat weerhoudt mij ervan om daar gehoor aan te geven?

 

Bijbeltekst: 

God heeft ons één gemaakt met Jezus Christus met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft Hij altijd al gewild.

Efeziërs 2:10