31. Jouw vorm begrijpen

  

God heeft ieder van ons uniek geschapen. Alleen jij bent zoals jij bent. Als jij dus niet jouw unieke bijdrage levert aan Gods koninkrijk, dan wordt die niet geleverd. 

God zal nooit verlangen dat jij jouw leven besteed aan iets dat niet bij jou past. Tegelijkertijd heb jij jouw talenten en gaven niet zomaar ontvangen; God heeft jou die gegeven om Hem daarmee te dienen. God verspilt nooit gaven; Hij zorgt er voor dat onze roeping en vermogens bij elkaar passen.

Gebruik jouw persoonlijkheid
God werkt door verschillende mensen op verschillende wijze. Maar het is dezelfde God die Zijn doel realiseert door hen allen.

Jij bent uniek en je zult het effectiefst zijn als jij jouw gaven gebruikt op een gebied die jou na aan het hart ligt en die het beste bij jouw persoonlijkheid en ervaring ligt. Jouw persoonlijkheid zal hoe jij jouw gaven gebruikt beïnvloeden. Als je God dient op een manier die in overeenstemming is met de persoonlijkheid die God jou gegeven heeft, dan zul je voldoening ervaren en vrucht dragen.

Gebruik jouw ervaring
Iedereen wordt gevormd door z’n levenservaring. Onderzoek daarom minstens de volgende ervaringen in jouw leven:

  • Familie : Wat heb je tijdens jouw jeugd thuis geleerd?
  • Opleiding : Wat waren jouw favoriete vakken op school?
  • Werk : In welke taken was je het effectiefst en had je het meeste plezier?
  • Geestelijk : Welke momenten met God waren het meest waardevol voor jou?
  • Bediening : Hoe heb jij God in het verleden gediend?
  • Pijn : Wat heb je van jouw problemen, pijn, doornen en beproevingen geleerd?

 

Het is vooral in die laatste categorie – pijn – dat God je voorbereid op jouw bediening. De Bijbel stelt dat “God ons in onze beproevingen troost zodat wij daardoor anderen kunnen troosten”. Om door God te kunnen worden gebruikt, moet je wel eerlijk je fouten, mislukkingen en angsten toegeven en bereid zijn om die te delen. Mensen worden immers meer bemoedigd als wij met hen delen hoe Gods genade ons in onze zwakheden heeft willen helpen dan dat wij over onze successen opscheppen.

 

Belangrijke vraag

Welke van God gekregen aanleg of persoonlijke ervaring heb ik mijn gemeente te bieden?

 

Bijbeltekst

Ieder heeft gaven gekregen. Gebruik die om elkaar te dienen, want zo geeft u de rijkdom van Gods genade aan elkaar door.

1 Petrus 4:10