22. Op Christus lijken

 

Je bent geschapen om op Christus te lijken. Dit is zowel een voorrecht als een verantwoordelijkheid. Dat beeld is beschadigd door de zonde. Daarom heeft God Jezus gestuurd om omdat dit te herstellen.

Gods ultieme doel voor jouw leven is niet comfort, maar jouw persoonlijke ontwikkeling als gelovige. Hij wil niet jouw unieke persoonlijkheid vernietigen, maar jouw karakter omvormen tot Zijn evenbeeld.

Het is de taak van de Heilige Geest om dit te bewerkstelligen. Alleen de Heilige Geest kan dat. We gaan niet op Christus lijken door Hem te imiteren, maar door Hem in ons te laten wonen. Vertrouw de Heilige Geest om ons Zijn kracht, liefde, geloof en wijsheid te geven en vraag Hem daar om. Verwacht daar geen wonderbaarlijke tekenen en wonderen of krachtige emoties; vaak werkt de Heilige Geest juist op stille, bescheiden wijze door alle moeilijkheden heen.

Wij moeten met de Heilige Geest samenwerken
De Heilige Geest schenkt ons Zijn kracht op het moment dat wij een stap in geloof zetten. Gods kracht komt vrij op het moment dat je gehoorzaamt; nadat jij de eerste stap neemt. Wacht niet tot je jezelf sterk of zelfverzekerd voelt. Zet door in jouw zwakheid en doe het goede, ondanks je gevoel of angsten. Zo werk je samen met de Heilige Geest en ontwikkelt jouw karakter zich.

God gebruikt Zijn Woord, mensen en omstandigheden om ons te vormen
Geestelijke groei vereist meer dan alleen bidden en de Bijbel bestuderen. God gebruikt daar ook mensen voor. Daarom kun je niet in je eentje tot geestelijke groei komen; God wil dat we samen met anderen groeien. Je kunt immers niet leren om meer als Jezus te worden zonder dat in de praktijk te brengen in de omgang met anderen.  

Op Christus gaan lijken is een lang en langzaam proces van groei
Geestelijke groei komt niet onmiddellijk noch automatisch tot stand; het is een geleidelijk proces en ontwikkeling dat heel je leven door gaat. Wij zijn een werk in uitvoering. De geestelijke transformatie om steeds meer op Jezus te gaan lijken zal zelfs aan het einde van ons leven niet helemaal voltooid zijn.
 

Belangrijke vraag:

In welk gebied van mijn leven moet ik de Geest om kracht vragen om vandaag op Christus te lijken?

 

Bijbeltekst:

Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. Wij zijn net spiegels, die het schitterende licht van de Here weerspiegelen. Terwijl zijn Geest in ons werkt, gaan wij steeds meer op Hem lijken.

2 Korintiërs 3:18