36. Gemaakt voor een missie

    

Christen zijn betekent ook een ambassadeur van Jezus Christus zijn in deze wereld, inclusief het introduceren van God aan anderen mensen.

HET BELANG VAN JOUW MISSIE

 • Het werk van Jezus op aarde voortzetten.
  Als Zijn volgelingen, mogen wij voortzetten wat Jezus begonnen is. Jezus roept ons niet alleen tot hem, maar ook om voor Hem te leven. Die opdracht geldt voor iedere christen, niet alleen voor dominees, ambtsdragers en zendelingen. Het niet gehoor geven aan deze opdracht is ongehoorzaamheid aan Hem.

 • Het is een enorm voorrecht.
  Christen zijn is zowel een enorm voorrecht als een grote verantwoordelijkheid. Jij mag:
  - met God samenwerken aan Zijn Koninkrijk;
  - God vertegenwoordigen.

 • Het is verreweg het belangrijkste dat je ooit kunt doen.
  Als jouw buurman of -vrouw een ziekte zou hebben en jij zou een redmiddel weten, zou het misdadig zijn om die levensreddende informatie voor hen achter te houden. Dit geldt ook voor het Evangelie. Iedereen heeft Jezus nodig.

 • Jouw missie is van eeuwig belang.
  God wil dat wij constant op de uitkijk zijn voor mensen die God op jouw pad plaatst om Zijn boodschap mee te delen. Die boodschap kan immers van eeuwige betekenis zijn voor de ander; dit is veel belangrijker dan welke carrière kansen, prestatie of doel dan ook. Daarom dient het jouw prioriteit te zijn. Misschien ben jij wel de enige christen die mensen kennen; daarom is het aan jou om Hem met hen te delen.

 • Deze missie geeft jouw leven zin.
  Waar kun je jouw leven beter aan besteden dan iets dat het leven te boven gaat. Alleen Gods Koninkrijk duurt eeuwig; al het andere vergaat vroeg of laat. Daarom dienen we doelgerichte levens te leiden, gericht op en voor Hem. Als er ook maar één persoon door middel van jou in de hemel komt, dan heeft jouw leven eeuwige impact gehad. Laat daarom “(Nog) één persoon voor Jezus inwinnen” daarom jouw levensthema worden.

 

Om deze missie te vervullen moet je afstand doen van je eigen agenda en Gods plan met jouw leven omhelzen.

 

Belangrijke vragen:

Welke angsten weerhouden mij ervan om de missie te vervullen waarvoor God me heeft gemaakt? Wat weerhoudt me ervan om het Goede Nieuws aan anderen te vertellen?

 

Bijbeltekst:

Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.’

Mattheus 28:19-20