33. Het echte dienen

   

De meeste mensen willen leidinggeven, niet dienen. Ook christenen. Jezus, echter, definieert aanzien echter in termen zoals dienstbaarheid, niet status. Wij dienen God als wij anderen dienen. God meet onze grootsheid af aan het aantal mensen die wij dienen, niet het aantal dat ons dient.

Echte dienaren:

 1. Stellen zich beschikbaar
  Net als soldaten, staat een dienaar altijd klaar om dienst te doen, niet alleen als het goed uitkomt. Dienaar zijn houdt in dat je je eigen agenda aan God uit handen geeft en iedere kans om te dienen als een kans ziet om te getuigen.

 

 1. Hebben oog voor behoeften
  Dienaren zijn altijd op zoek naar kansen om anderen te helpen. Als zij ergens een behoefte zien, dan grijpen ze die kans om te dienen. De meeste kansen om te dienen duren slechts kort en komen niet terug; je krijgt misschien slechts één kans om iemand te dienen.

 

 1. Doen hun best met wat ze hebben
  Zoek geen uitvluchten; God verwacht dat je doet wat je kunt, met wat je hebt. Wacht dus niet af; met alleen goede bedoelingen is niemand geholpen.

 

 1. Doen alles met evenveel inzet
  Doe, wat je doet, met je hele hart, ongeacht het belang van de taak. Je zult nooit een niveau bereiken dat een taak te min is voor jou. Het is juist in kleine dingen – zoals het wassen van voeten - dat we steeds meer op Christus gaan lijken. Ga dus niet alleen op zoek naar iets ‘groots’.

 

 1. Echte dienaren zijn trouw in hun bediening
  Dienaren vervullen hun verantwoordelijkheden, komen hun afspraken na en maken hun werk af. Trouw is een schaarse eigenschap. Kunnen anderen op jou rekenen? Stel je voor hoe het zal eens zal zijn als God tegen jou zegt “Goed gedaan, trouwe dienstknecht”.

 

 1. Blijven op de achtergrond
  Echte dienaren dienen niet voor de erkenning of het applaus van anderen. Die zijn tevreden met een plaats op de achtergrond. Helaas beginnen veel leiders als dienaren maar eindigen ze als beroemdheden; terwijl zij die echt dienen vaak onopgemerkt blijven.

Belangrijke vraag:

Welke van de 6 kenmerken van een echte dienaar vormt voor mij de grootste uitdaging? 

 

Bijbeltekst:

Wie een van deze geringe mensen iets te drinken geeft, al is het maar een beker koel water, omdat het een leerling van Mij is, die zal zeker worden beloond.

Mattheüs 10:42