23. Hoe je groeit

  

God wil dat wij geestelijk groeien. Hij wil dat wij geestelijk volwassen worden en het karaktereigenschappen van Jezus Christus ontwikkelen. Die geestelijke groei is niet iets dat vanzelf gebeurt. Het vraagt bewuste toewijding; je moet willen groeien, daar moeite voor doen en doorzettingsvermogen tonen. Jezus roept ons en wij dienen daarop te reageren. Toen Jezus de eerste discipelen riep, konden ze de consequenties daarvan ook niet overzien; zij reageerden eenvoudig op Zijn uitnodiging.

Niets vormt ons leven zo dan de toewijding die wij verkiezen aan te gaan. Wij worden datgene waaraan wij toegewijd zijn. Omdat iedere keuze daarin eeuwige consequenties heeft, is het zaak dat je wijze keuzes maakt.

Gods aandeel en jouw aandeel
Je gaat op Christus lijken door keuzes te maken waardoor je op Jezus lijkt en er op te vertrouwen dat de Heilige Geest je zal helpen om die keuzes waar te maken. Als je echt serieus bent in de keuze om op Jezus te willen lijken, dan zal je ander gedrag moeten gaan vertonen, bepaalde oude gewoonten los laten en je manier van denken bewust veranderen. Je kunt daarbij op de hulp van de Heilige Geest rekenen, want Hij werkt met ons, niet alleen in ons. God schenkt jou nieuw leven; het is aan jou om dat te ontwikkelen.

Verander hoe je denkt
Om je leven te veranderen, met je jouw denkwijze ook veranderen. Ieder gedrag wordt ingegeven door een bepaalde overtuiging en iedere actie door jouw houding. Om meer op Christus te lijken, moet je ook zoals Hij denken. Hoe wij denken bepaald ons gevoel en ons gevoel ons gedrag. Hiervoor zijn twee zaken nodig:

  1. Stop met onvolwassen gedachten die zelfgericht en egoïstisch zijn;
  2. Ga op een volwassen manier denken, gericht op anderen.

 

Veel christenen menen dat hun geestelijke volwassenheid afgemeten kan worden door de hoeveelheid Bijbelkennis die men heeften leerregels die men kent. Maar een christelijk leven is veel meer dan wetten en overtuigingen; het omvat ook ons gedrag en karakter. Het christendom is geen religie of filosofie, maar een relatie en een manier van leven.

 

Belangrijke vraag:

Wat is een gebied in mijn leven waarin ik moet ophouden op mijn manier te denken en waarin ik op Gods manier moet gaan denken?

   

Bijbeltekst:

U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.

Romeinen 12:2b