4. Je bent gemaakt voor de eeuwigheid

 

Er is méér dan dit leven. En je zult uiteindelijk veel meer tijd doorbrengen aan de andere kant van de dood dan in het hier en nu.  Feitelijk is dit leven slechts een voorbereiding op de eeuwigheid.

Dit leven bestaat uit tal van opties en keuzemogelijkheden. De eeuwigheid biedt er echter slechts 2: hemel of hel. Jouw relatie met God hier op aarde zal ook jouw relatie met Hem voor de eeuwigheid bepalen. Als je dit werkelijk beseft, dan zal je anders gaan leven. Veel van de activiteiten en doelen die jij je eerst stelden, en zelfs problemen, zullen in het licht van de eeuwigheid onbelangrijk and jouw aandacht niet waard blijken te zijn. 

Het leven in het perspectief van de eeuwigheid zal jouw normen en waarden zonder meer veranderen. Ook zal je jouw tijd en geld wijzer gaan besteden. 

 

Niemand weet hoe de eeuwigheid exact zal zijn. Woorden schieten daar ook te kort voor. Wij weten echter wel dat je in de hemel met jouw gelovige geliefden herenigd zal worden, zonder pijn en lijden, beloond voor jouw trouw aan God en mogen genieten van een leven en gemeenschap met God zelf. 


God heeft ook hier op aarde een doel met jouw leven; maar het houdt hier niet op. Zijn plan met jou omvat veel meer dan de betrekkelijk korte periode dat je hier op aarde bent. Met die wetenschap, gaat alleen een dwaas klakkeloos en onvoorbereid door het leven. Vergeleken met de eeuwigheid is jou tijd hier op aarde immers niet meer dan een voorbijgaande flits; maar de consequenties daarvan zijn wél eeuwig. 

 

Belangrijke vragen:

Waar zou ik, gezien het feit dat ik gemaakt ben om eeuwig te bestaan, vandaag nog mee moeten ophouden, en waar zou ik vandaag nog mee moeten beginnen?

 

Bijbeltekst:

Aan de wereld en haar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. 

1 Johannes 2:17