21. Jouw gemeente beschermen.

 

Het is jouw taak om de eendracht in jouw kerk te bewaken en bevorderen. Eensgezindheid in de kerk is zo belangrijk dat het Nieuwe Testament er meer aandacht aan besteed dan zowel de hemel als de hel.
  

Conflicten in kerken zijn meestal een teken dat de focus van die kerk verplaatst is naar minder belangrijke zaken. Eenheid is de ziel van gemeenschap; de essentie hoe God het kerkzijn bedoeld heeft. Het ultieme voorbeeld van eensgezindheid is de Drie Eenheid.
  
Focus op wat je gemeenschappelijk hebt, niet op de verschillen
Als gelovigen, hebben we één Heer, één Lichaam, één doel, één hoop, één Vader en één toekomst. We dienen ons daar op te richten en niet op onze persoonlijke meningsverschillen.
   
Wees realistisch in je verwachtingen
Het is niet moeilijk om ontmoedigd te worden door de kloof tussen de ideale kerk en de werkelijkheid van alledag. Een kerk bestaat uit zondige mensen, zoals wijzelf. Er bestaat geen volmaakte kerk om naar toe te vluchten. Andere gelovigen zullen je teleurstellen. Maar het blijft jouw geestelijke familie, ook als ze zich niet als  zodanig gedragen, en je kunt daar niet zomaar uitstappen.
  
Kies voor bemoediging in plaats van kritiek
Kritiek leveren van de zijlijn is makkelijk. Neem echter je verantwoordelijkheid en lever zelf een bijdrage. Iedere minuut die wij besteden aan het bekritiseren van andere gelovigen zou veel beter besteed zijn als we die gebruikten om Gods Kerk te helpen bouwen.
  
Weiger om naar geroddel te luisteren.
De meeste wonden van Gods kudde komen van andere schapen, niet van wolven. Verspreid geen roddels en luister er niet naar. Mensen die met jou roddelen, doen dat ook over jou. Benoem roddel als zodanig en sta er op dat het stopt.
  
Steun de dominee en kerkraad
Perfecte leiders bestaan niet. Maar God geeft hen wel de verantwoordelijkheid en bevoegdheid om de eenheid van de kerk te bewaren. Zij hebben de onmogelijke taak om iedereen tevreden te moeten houden, Zelfs Jezus kon dat niet. De Bijbel is helder over hoe we de kerkelijke leiders dienen te behandelen. Zij hebben ons gebed en steun nodig.

  

Belangrijke vraag:

Wat doe ik op dit moment zelf om de eenheid binnen mijn gemeentegezin te bewaren?

  

Bijbeltekst:

Wij moeten dus doen wat de vrede ten goede komt. Laten wij steeds het beste voor elkaar zoeken. 

Romeinen 14:19