30. Gevormd om God te dienen

  

Jij bent gemaakt om God te dienen, met een bepaald doel en met unieke gaven. Iedereen heeft een specifieke taak te vervullen. Voordat God jou maakte, heeft Hij bepaald wat jouw rol zou zijn in de wereld. Hij heeft jou daarvoor uniek en op maat gemaakt, inclusief jouw talenten, interesses, persoonlijkheid en ervaring. Door dit te begrijpen, ontdek je Gods wil voor jouw leven.

Jouw geestelijke gaven uitpakken.
Heb jij ooit de tijd genomen om jouw geestelijke gaven te ontdekken? Je kunt die niet verdienen, noch zelf kiezen. God heeft die voor jou bepaald. Vergelijk jouw gaven en talenten dus niet met anderen, laat staan dat je daar ontevreden of jaloers over bent. En verwacht ook niet dan anderen jouw gaven heeft en daar net zo gepassioneerd over zijn.

Luister naar jouw hart
De Bijbel roept ons herhaaldelijk om God te dienen met heel je hart. Je hart vertegenwoordigd jouw drijfveren en wie jij echt bent; niet wat anderen denken dat je bent of wat de omstandigheden van jou maken. Je zult door bepaalde zaken geraakt worden en door anderen niet; dat legt jouw diepste ‘ik’ bloot. God heeft jou jouw interesses bewust en met een doel gegeven; negeer die niet. Kijk hoe je dit kunt gebruiken tot Zijn eer.

God wil dat je Hem van harte dient, niet uit plicht. Mensen zijn bijna nooit goed in taken waar ze geen plezier in hebben. God wil jouw natuurlijke gaven en passies gebruiken. Zo kun je weten of je God vanuit jouw hart dient:

  • Enthousiasme: Als je iets graag doet, hoeft niemand je te motiveren of controleren.
  • Effectiviteit: Als je doet waar God jou voor geschapen heeft, zul je er goed in zijn. Passie bewerkstelligt resultaat

 

Onthoud dat de beste dingen in dit leven geen dingen zijn. Zingeving is veel meer waard dan geld. Je kunt veel bezitten zonder dat je daar een echt doel mee dient. Dien God daarom met iets dat jou hart raakt; bepaal wat dat is en doe het vervolgens tot Zijn eer.

 

Belangrijke vraag:

Op welke manier kan ik vol overgave en met veel plezier anderen dienen?

 

Bijbeltekst:

De activiteiten zijn verschillend, maar ze worden ontplooid door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. 

1 Korintiërs 12:6