34. Denken als dienaar

  

Dienen begint in ons denken. God is veel meer geïnteresseerd in ‘waarom’ we iets doen dan in ‘wat’ we doen.

 1. Denk meer aan anderen, dan aan jezelf
  Ootmoed is niet minder ván jezelf denken, maar minder áán jezelf denken. Door minder op jezelf te focussen, zie je de noden van anderen beter. Dit is een dagelijkse strijd. Onze ware motieven worden het best zichtbaar als iemand anders ons daadwerkelijk als een dienaar behandelt.

 2. Ware dienaars denken niet als rechthebbende
  Dienaren realiseren zich dat alles van God is. Dienen en leven voor het grote geld sluiten elkaar per definitie uit. Rijkdom is geen zonde, maar het is wél een zonde om jouw geld alleen voor jezelf en niet ook tot Gods eer te gebruiken. Je kunt geen 2 meesters dienen: God eén geld. God vraagt heel jouw hart, niet slechts een deel daarvan.

  Materialisme is misschien wel het grootste gevaar voor een christen. Geld kan makkelijk de plaats van God innemen in je leven. Gebruik jouw rijkdom om God te dienen en Zijn werk te ondersteunen.

 

 1. Dienaren zijn niet bezig met wat anderen doen
  Vergelijk jouw bediening niet met die van anderen. Bekritiseer anderen ook niet en maak van dienen geen wedstrijd. Richt je op jouw eigen bediening en vertrouw dat God in en door jouw werkt. En laat het werk van anderen ook aan God over.

  Het is ook niet onze taak om ons te verdedigen tegen kritiek van anderen. Als je dient zoals Jezus dat deed, kun je kritiek verwachten. De wereld noch veel mensen in de kerk begrijpen Gods waarden.

 

 1. Dienaren funderen hun identiteit op Christus
  Als je weet dat God je uit genade liefheeft en accepteert, hoef jij jouw waarde niet aan anderen te bewijzen. Waar onzekere mensen goedkeuring nodig hebben en willen dat anderen hen dienen, mag jij jouw waarde funderen op Christus. Dit bevrijd je van de onverzadigbare verwachtingen van anderen en de behoefte aan erkenning en statussymbolen. Dienaren zien hun bediening als een kans, niet als een verplichting of doel.

 

Belangrijke vraag:

Ben ik over het algemeen meer bezig met gediend worden, of met het ontdekken van manieren om anderen te dienen?

 

Bijbeltekst:

Blijf erop toezien dat uw innerlijke houding moet zijn zoals die van Christus Jezus.

Filippenzen 2:5