11. Gods beste vriend worden

 

Jouw relatie met God kent verschillende aspecten: God is jouw Schepper, Maker, Heer, Rechter, Meester, Rechter, Verlosser, Vader en nog veel meer. Maar God verlangt er ook naar om jouw Vriend te zijn. Jezus zei "Ik noem jullie niet langer knechten, maar ik noem jullie vrienden, want alles dat ik van mijn Vader heb geleerd, heb ik jullie bekend gemaakt". God te mogen kennen en liefhebben is ons grootste voorrecht. 

 

Wij zijn geschapen om te leven in Gods voortdurende aanwezigheid, maar door de zondeval was dit slechts enkele mensen gegund. Toen Jezus aan het kruis voor onze zonde betaald heeft, werd het opnieuw mogelijk om vrienden met God te zijn.  

 

De Bijbel leert ons 6 geheimen van een vriendschap met God:

  1. Blijf voortdurend met Hem in gesprek.
    Eén dag in de week naar de kerk te gaan en zelfs en dagelijkse 'stille tijd' met Hem is onvoldoende om écht een relatie met God te hebben. Daarvoor moet je alle ervaringen en emoties met Hem delen. Hij wil een onderdeel van iedere activiteit, ieder gesprek, ieder probleem en zelfs iedere gedachte zijn.

    Alles wat je doet kan 'tijd met God doorbrengen' zijn, als je Hem daar bij betrekt. Dit kun je aanleren door jezelf daarin te trainen. Aanvankelijk zal je bewust dingen moeten inbouwen die je er aan herinneren om jouw aandacht naar God terug te brengen. Het doel is niet om een gevoel te creëren, maar je constant bewust te zijn van Gods aanwezigheid in alles.  

 

  1. Mediteer voortdurend.
    Meditatie is niets anders dan gefocust denken. De Bijbel roept ons op om te mediteren over wie God is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij gezegd heeft. Je kunt niet van God houden, zonder Hem te kennen. En je kunt Hem niet kennen zonder kennis van Zijn Woord. Je kunt natuurlijk niet de hele dagen uit de Bijbel lezen, maar je kunt daar wel gedurende de dag aan denken. God zal Zijn geheimen met jou gaan delen als jij de gewoonte aanleert om gedurende dag aan Hem en Zijn Woord te denken.
       

Belangrijke vraag:

Wat kan ik doen om mijzelf er aan te herinneren door de dag heen meer over God na te denken en vaker met Hem te praten? 

 

Bijbeltekst:

De vriendschap met God is voor hen die Hem eerbied bewijzen. Zij zullen de geheimen, verborgen in zijn beloften, leren kennen. 

Psalm 25:14