15. Geschapen voor Gods gezin

 

Omdat God een God van liefde is, hecht Hij veel waarde aan relaties. Gods hele natuur is er één van relaties en hij omschrijft Zichzelf in termen als Vader, Zoon en Geest. De drie-eenheid is Gods relatie met Zichzelf; een perfecte relationele harmonie. God heeft geen familie nodig; Hij wil er een.  

 

Gedoopt zijn maakt jou nog geen lid van Gods familie. Het onderstreept wel dat God jou wil kennen en de Zijne wil maken. Maar de enige manier om deel uit te maken van Gods gezin is door opnieuw geboren te worden. Als wij ons vertrouwen in Jezus stellen, wordt God onze Vader en worden wij Zijn kind. Daarmee worden andere gelovigen onze broeders en zusters, en de leden van de Kerk onze geestelijke familie. Die geestelijke familie is zelfs belangrijker dan je fysieke familie, omdat die band eeuwig zal duren. Die band behoort jouw focus te zijn, ook al vraagt dat veel inspanning. 

 

Je identificeren met Gods familie

Familie schaamt zich niet voor de andere leden van de familie. jezus schaamt zich zelfs niet om ons Zijn broeders en zusters te noemen. Jij maakt, als je in hem gelooft, ook deel uit van die familie! Dit is de hoogste eer en het grootste voorrecht dat je in dit leven te beurt kan vallen. Niets anders komt zelfs maar in de buurt hiervan. Mocht jij je onbelangrijk, niet geliefd of onzeker voelen, denk dan aan Wie je toebehoort!

 

Belangrijke vraag:

Hoe kan ik er voor zorgen dat ik met andere gelovigen omga als met mijn eigen gezin?

 

Bijbeltekst:

Het is altijd zijn bedoeling geweest ons als zijn kinderen aan te nemen door Jezus Christus. 

Efeziërs 1:5