28. Er is tijd voor nodig

   

God wild at wij iedere dag meer op Hem gaan lijken. Dit vraagt jaren. God is meer geïnteresseerd in hoe sterk wij groeien dan in hoe snel; God heeft nooit haast. 

Als jij je open stelt voor God, denk je dat je jouw leven aan Hem gegeven hebt. Maar je kunt slechts dat deel van je leven aan Hem geven, dat je begrijpt. Dat geeft niet; discipelschap is een proces van Christus gelijkvormig worden, inclusief:

 • geloven
 • Hem toebehoren
 • Hem gelijkvormig worden


Wat is daarvoor nodig?

 • Wij zijn trage leerlingen. Soms moeten we iets wel 50 keer leren voordat we het echt begrijpen.

 • Wij hebben veel om af te leren. Problemen zijn vaak in de loop van jaren ontwikkeld; dat leer je niet in één keer af. Ook vraagt het vaak jaren om ze met nieuwe gewoonten te vervangen.

 • Wij worden niet graag met onze tekortkomingen geconfronteerd. Omdat we bang zijn om de waarheid onder ogen te zien, leven we vaak in ontkenning. Verandering vraagt een ootmoedige houding.

 • Groei is vaak pijnlijk en beangstigend. Je kunt niet persoonlijk groeien zonder zelf te veranderen. Ook gaat dat niet zonder pijn. Je moet oude manieren los durven laten om nieuwe toe te kunnen laten.

 • Nieuwe gewoonten vragen tijd om aan te leren. Er is maar één manier om nieuwe gewoonten aan te leren: oefenen, oefenen, oefenen.

Hoe kun je dit proces stimuleren?

 • Vertrouw dat God in jouw leven werkt, ook als je dat niet voelt. Je kunt gerust om een wonder bidden, maar wees niet teleurgesteld als het antwoord door geleidelijke veranderingen komt.

 • Noteer de geleerde lessen over God, jezelf, het leven, relaties, enz. Sta daar regelmatig bij stil; dit kan verdriet en teleurstelling voorkomen.

 • Wees geduldig met God én jezelf. God hanteert een andere planning dan wij. God gebruikt ons hele leven om ons op de eeuwigheid voor te bereiden.

 • Wordt niet moedeloos. Wees geduldig. Uitstel is geen afwijzing van God. Ook al ben je nog niet waar je wilt zijn, je bent ook niet meer waar je vandaan kwam. God is nog niet klaar met jou.

 

Belangrijke vraag:
Op welk gebied van mijn geestelijke groei heb ik meer geduld en volharding nodig?

 

Bijbeltekst:

Ik ben er zeker van dat God op de grote dag van Christus Jezus het goede werk dat Hij onder u begonnen is, zal voltooien. 

Filippenzen 1:6