13. Aanbidding

God wil niet slechts een bepaald deel van jouw leven. God zoekt geen halfslachtige overgave, gedeeltelijke gehoorzaamheid of slechts kruimels van jouw tijd en geld. Hij verlangt jouw volle overgave. 
  

God-welgevallige aanbidding omvat 4 zaken:

 1. Correcte aanbidding. 
  Onze aanbidding moet gebaseerd zijn op Bijbelse waarheid. Wij kunnen niet zomaar ons eigen beeld van God en Zijn waarheid er op na houden en die aanbidden. 
    
 2. Oprechte aanbidding. 
  God heeft een afschuw van gehuichel en uiterlijk vertoon. Het gaat God niet om de juiste woorden, maar dat je echt meent wat je zegt. Aanbidding zonder dat ons hart daarbij betrokken is, is geen aanbidding maar een belediging van God. 

  Oprechte aanbidding ontstaat als je geest op God reageert; niet slechts op muziek. Feitelijk verhinderen sommige liederen van aanbidding het dienen van God omdat ze de aandacht afleiden van God en de focus leggen op ons gevoel. De Bijbel noemt tal van verschillende manieren om God te aanbidden. Welke wijze je ook verkiest, de beste wijze dient een reflectie te zijn van jouw oprechte liefde voor Hem én bij de persoonlijkheid te passen die God jou gegeven heeft. God wil dat je jezelf bent!  
     
 3. Weloverwogen aanbidding
  Gedachteloze aanbidding heeft geen enkele waarde voor God. Zelf de mooiste Bijbels teksten kunnen clichés worden die je gebruikt zonder echt over na te denken wat ze betekenen. Wees specifiek in je aanbidding; het is beter om slechts één of twee specifieke dingen te benoemen als je God prijst of aanbidt dan om tal van vaagheden op te noemen. Ook wil God dat onze aanbidding begrijpelijk is voor ongelovigen, als die aanwezig zijn. 

 4. Praktische aanbidding
  De Bijbel zegt dat onze lichamen een levend offer dienen te zijn aan God. God wil dat je voor Hem leeft. Eén ding die ware aanbidding ons kost is onze zelfgerichtheid. Je kunt niet God én jezelf tegelijkertijd aanbidden. Je dient en aanbid God niet om door anderen gezien te worden of jezelf te behagen. Je focus moet juist van jezelf af, op God gericht zijn. Je eigen 'ik' is juist de grootste sta-in-de-weg hierbij. 
    

Belangrijke vragen:

Waar geniet God momenteel meer van: van mijn aanbidding in het openbaar, of de aanbidding die in beslotenheid plaatsvindt? Wat ga ik hier aan doen?

 

Bijbeltekst:

Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. 

Marcus 12:30