De weg naar God

Alle mensen hebben één ding gemeen: ze willen gelukkig zijn.

Het probleem is echter dat wij mensen vaak van dingen geluk verwachten die ons tegelijkertijd veel schade berokkenen.

Dit geldt ook voor veel spirituele zaken. Men zoekt 'iets' dat hun leven mooi maakt en zin geeft. Maar men  wil daar tegelijk niet door beperkt worden. Men zoekt voordeel, zonder nadeel of beperkingen.

Ze geloven soms wel in (een) god - of meerdere goden - maar dan in een god die geen eisen stelt of zelfs in henzelf zit. Een god die zich door iemand voorwaarden laat dicteren, is echter per definitie géén god. Terwijl, indien er meerdere goden zouden zijn, dit uiteindelijk tot een onderlinge machtsverhouding en -strijd zou leiden. God hoeft zich aan niemand te bewijzen, juist omdat Hij God - en de schepper van hemel en aarde - is.

De kernvragen zijn:

  • Waarom zoek je een god? Alleen om te ontvangen?
  • Waarom denken jij beter dan God te weten wat goed voor jouw is?
  • Waarom zou je niet voor God kiezen? En is dat geen schijnbezwaar? (Zou je, als daar aan voldaan werd, wél in Hem geloven?)

 

Jij en jouw nood ligt veel dieper dan alleen tijdelijke behoeften. Het gaat Jezus er daarom niet om om alleen in jouw dagelijkse behoeften en nood te voorzien, maar om iets met eeuwigheidswaarde aan te bieden. God is meer dan alleen maar een optie in de behoeftepyramide; dat kan nooit in de behoefte van jouw ziel voorzien. Dat kan alleen Jezus. Door Hem kunnen we eeuwig leven. Daarmee bedoelt Hij niet alleen een oneindig leven, maar vooral de kwaliteit daarvan.

Veel mensen vinden dit niet moeilijk om te begrijpen, maar eerder onacceptabel. Het trieste is daarom dat mensen niet zonder God en Jezus leven omdat ze er nooit van gehoord hebben, maar omdat ze het niet willen geloven.

Ook 'zonde' lijkt een onoverkomelijk struikelblok voor velen. Terwijl het juist dit feit is, dat we - bewust of onbewust - tegen God gezondigd hebben, dat vergeving behoeft. En waar Jezus voor is gekomen: om die voor jou weg te wassen en de weg tot God te openen. 

 

Slechts één God en slechts één weg naar zaligheid: dát is volgens velen te beperkt en te pretentieus. Dát sluit te veel 'anderen' uit, alsof dat een geldig excuus is om zélf het geschenk te weigeren. Als jij de loterij wint, zeg toch ook niet 'nee' omdat je het zielig vindt voor degenen die niet gewonnen hebben. Kom op: stop met je schijnbezwaar. Je wilt gewoonweg niet.

Het aannemen van Gods gaven onder Zijn voorwaarden betekent immers je eigen onvermogen erkennen en je kwetsbaarheid en afhankelijkheid in te zien. Dat is in strijd met ons menselijk ego en ons gevoel van onafhankelijkheid, waardigheid en gerechtigheid.

Mensen die deze stap wél in het geloof hebben gezet, hebben een gevoel van eindelijk 'thuiskomen', eindelijk zijn hoe en waar we behoren en voor geschapen zijn. Een "Maar God, waar zouden we anders heen gaan; bij U is immers het eeuwige leven!"

Je bent uiteraard helemaal vrij om niet voor een leven met en voor God in Jezus te kiezen. Maar houdt er dan ook rekening mee dat je krijgt waar je om vraagt: een leven en eeuwigheid zonder Hem. Zonder tweede kans. Dat is jouw goed recht. Maar geef daar dan nooit God de schuld van! Verlossing is immers ook jou aangeboden, maar je wilde het niet.

Iedereen mag tot Jezus komen, zoals je bent. Ook jij. Als je via Hem verzoening met God verwacht, krijg je die! Om niet. Sluit je ogen, en ga tot Hem in gebed. Dat kan 24/7,waar je ook bent. Je hoeft daarvoor niet alles van Hem te begrijpen; je zult in de loop van de tijd er steeds meer van begrijpen en willen zien en ervaren. Zijn Geest zal je daarin leiden en onderwijzen. Wat let je? Doe het nu!

Ik kan me voorstellen dat je niet direct weet wat of hoe je moet bidden. Misschien helpt onderstaande voorbeeld daar mee. Een gebed hoeft niet volmaakt te zijn; God kent je immers beter dan dat jij je zelf kent, Hij heeft jou immers zelf gemaakt en hij wacht op jou.

Heer Jezus Christus,

Ik weet dat ik bewust en onbewust tegen U zondig, in gedachten, woorden en daden. En dat er goede dingen zijn die ik niet heb gedaan.

Wilt u mij alstublieft vergeven. Ik heb spijt van mijn zonden. Bekeer mij van alles waarvan ik weet dat het verkeerd is.

U hebt aan het kruis uw leven gegeven voor mij. Dankbaar geef ik mijn leven terug aan u.

Ik vraag u: wilt u in mijn leven komen. Kom binnen als Verlosser om mij te redden. Kom binnen als Heer om mij te leiden. Kom binnen als God en Vader om bij mij te zijn. En leer mij om, uit dankbaarheid, steeds meer naar uw wil te leven.

Dank u dat u mij hoort en verhoort, om Jezus' wil. Amen.