Wat is een christen?

Als je christelijk bent opgevoed en je ouders trouwe kerkgangers waren, is dat een goede zaak. Maar daardoor ben je nog geen christen. Als je regelmatig naar de dierentuin gaat, ben je immers ook niet automatisch een dier?

 

Veel mensen die niet in God geloven, zijn goede buren, geven ieder het zijne en helpen anderen in nood. Maar ook daardoor ben je geen christen.

 

Als je de mensen ernaar vraagt, geloven de meesten van hen wel in (een) God, maar hebben geen idee wie Hij is. Je kunt geloven dat een vliegtuig de oceaan over kan vliegen, maar daarmee heb je zelf nog geen centimeter gevlogen. Je moet instappen, pas dan kom je in beweging.

 

Geloven in God is prima, maar het maakt je nog geen christen. De naam christen werd indertijd gebruikt als aanduiding van de volgelingen van Jezus. Het betekende: zij die bij Christus horen. Maar de beste  beschrijving van een christen werd door Jezus zelf gegeven: Hij zei dat een christen iemand is die wedergeboren is.

 

Wij komen allemaal ter wereld via een natuurlijke geboorte. Zo worden we mens. Maar we moeten ook geboren worden als een kind van God, willen we deel uitmaken van Zijn gezin. Dat laatste gebeurt niet lang natuurlijke weg. Je wordt er geen deel van door goede werken te doen of godsdienstig meelevend te zijn.  Wij moeten opnieuw geboren worden, een nieuw leven beginnen. Dat kunnen we niet uit onszelf. God heeft beloofd dit voor ons te doen.

 

In zijn liefde heeft God al het nodige voor ons gedaan. Hij zond Jezus om aan het kruis te sterven voor onze zonden, zodat wij vergeving kunnen ontvangen en kinderen Gods worden. De weg is nu open. Niets kan een mens – wie hij ook is en wat hij ook heeft gedaan – nu nog tegenhouden om God te leren kennen. God heeft zijn aandeel geleverd. En nu vraagt Hij ons om ons aandeel te leveren.

 

Wil jij christen worden en Jezus Christus leren kennen? Verlang jij naar de zekerheid dat Hij al jouw zonden heeft vergeven en dat je een kind van God bent? Wil jij leven vanuit het besef dat je eeuwig leven hebt, Gods leven in jou? Dat je, wanneer je sterft, direct naar de hemel zult gaan om met Hem te zijn?

 

Hoe kan ik Christen worden?

Erken dat je tegenover God gezondigd hebt. Belijd Hem al die dingen die je in jouw leven hebt gezegd en gedaan en waarvan je weet dat ze verkeerd zijn. Heb echt spijt van al die keren dat je zijn liefde in de wind sloeg en je eigen gang bent gegaan. Wees bereid om je te bekeren van elke gedachte, elk woord, elke handeling en elke gewoonte waarvan je weet dat ze verkeerd zijn.

 

Geloof in Jezus Christus als degene die stierf aan het kruis om alle schuld en de hele straf voor jouw zonde te dragen. Wij verdienen het allemaal om te worden gestraft voor het kwaad dat wij tegenover God hebben gedaan. Geloof dat Jezus jouw straf op zich heeft genomen.

 

Bedenk dat Jezus nooit heeft beloofd dat het gemakkelijk zou zijn om Hem te volgen. Anderen zullen je  verkeerd begrijpen, je uitlachen, zich tegen je keren, net zoals dat bij Jezus gebeurde. Christen worden betekend dat je Jezus als Heer en Meester aanvaardt. Het betekend dat elk onderdeel van je leven – je werk, je vriendschappen, je tijd, je geld - onder zijn controle moeten komen.

 

Aanvaardt Jezus Christus in je leven als de Verlosser die jou redt, als de Heer die jouw leven bestuurt, als de Vriend die altijd bij je is. Er zijn zoveel mensen die aan deze laatste stap nooit toekomen en daarom Jezus Christus nooit zelf leren kennen.

 

Die stap wordt nergens zo treffend onder woorden gebracht als in het laatste Bijbelboek – het boek Openbaringen. Daarin zegt Jezus “Zie ik sta aan de deuren ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij”. Jouw leven is als een huis: Jezus Christus staat buiten te wachten. Hij dringt zich niet op, want zo werkt liefde nu eenmaal niet. Hij wacht totdat hij wordt uitgenodigd. De knop zit aan de binnenkant van de deur. Je wordt pas echt christen wanneer je deur van je leven opendoet voor Jezus Christus en Hem uitnodigt om binnen te komen in je hart en in je leven.

 

Misschien heb jij je nooit eerder gerealiseerd dat je dit moest doen. Je kunt gedoopt zijn, naar de kerk gaan, zelfs bidden en in de bijbel lezen, en toch Jezus Christus buiten de deur van je leven houden.

 

Ga eens eerlijk na, hoe het er bij jou voorstaat. Staat Jezus Christus buiten je leven of is Hij binnen? Ga je Hem uitnodigen om binnen te komen of laat je Hem buiten staan? Je kunt de kans niet blijvend aan je voorbij laten gaan. De tijd dringt. Na de dood is er geen mogelijkheid meer om Christus te aanvaarden. Dan zal het te laat zijn. En niemand weet wanneer het zijn tijd zal zijn om te sterven. Je kunt het risico van uitstel dus niet langer lopen.

 

Als je bereid bent, open je leven dan bewust voor Hem. Zoek een plaats waar je even rustig alleen kunt zijn. Denk aan Jezus’ liefde voor jou – het kruis, de schande, de pijn, zijn lichaam aan het kruis genageld, zijn bloed dat vloeit – en dat alles voor jou. Denk aan Jezus die aan de deur staat en klopt, wachtend totdat Hij wordt binnengelaten. Je hebt zijn stem gehoord en je wilt Hem nu zo graag persoonlijk leren kennen.

 

Misschien helpt het volgende gebed je om jouw leven  voor Jezus open te stellen en Hem binnen te laten. Bid het zin voor zin, rustig nadenkend, goed beseffend wat je daarmee zegt en doet:

 

Heer Jezus Christus
Ik weet dat ik tegen U heb gezondigd
in gedachten, woorden en daden.
Er zijn zoveel goede dingen die ik niet heb gedaan.
Wilt u mij alstublieft vergeven.
Ik heb spijt van mijn zonden
en bekeer mij van alles waarvan ik weet dat het verkeerd is.
U hebt aan het kruis uw leven gegeven voor mij.
Dankbaar geef ik mijn leven terug aan u.
Ik vraag u: wilt u in mijn leven komen.
Kom binnen als Verlosser om mij te redden.
Kom binnen als Heer om mij te leiden.
Kom binnen als vriend om bij mij te zijn.
Dank u dat u mij hoort en verhoort.
Amen.

 

Wanneer je dit gebed bidt en meent wat je zegt, dan heb je Jezus Christus in jouw leven gevraagd. Hij heeft beloofd dan binnen te komen en in jou te leven door zijn Heilige Geest. Jezus is God: wanneer Hij niets beloofd, dan houdt Hij altijd woord.

 

Kan ik weten dat God mij heeft aangenomen?

Je hebt de deur van je leven opengedaan en Jezus gevraagd om binnen te komen. Je hebt Hem aanvaardt als jouw God. Maar heeft Hij jou ook aanvaard? Hoe kun je daar zeker van zijn?

 

Vertrouw niet op jouw gevoel. Vertrouw op zijn belofte. Door Hem in je leven toe te laten, ben je een kind van God, een echt wedergeboren christen. Op dit moment voel je misschien nauwelijks enig verschil. Wellicht voel je helemaal niet dat je een christen bent. Hoe kun je er dan zeker van zijn dat Jezus Christus in jouw leven is gekomen en dat Hij een levende, persoonlijke Vriend is?

 

Een van de bijzondere en meest verblijdende kenmerken van het christelijke geloof is dat God ons de zekerheid wil geven dat wij bij Hem horen en Hij bij ons. Deze zekerheid is gebaseerd op:   

- de Bijbel;

- het kruis;

- de Heilige Geest.

 

De Bijbel staat vol met duidelijke beloften van God aan allen die hun vertrouwen op Jezus hebben gesteld. De Bijbel laat ons zien hoe wij christen kunnen worden en zij wijst ons de weg die daarop volgt. Wij kunnen niet afgaan op onze gevoelens. Wanneer je moe bent of ziek, wanneer je op het werk of thuis problemen en zorgen hebt, voel je misschien helemaal niet dat je een christen bent. Het gevoel gaat op en neer, dus vertrouw er niet op.

 

In plaats daarvan moet je leren te vertrouwen op Gods beloften die nooit veranderen.