Wat is de Bijbel?

Het woord ‘bijbel’ komt van het Griekse woord biblia. Dat betekent: boeken. De bijbel is niet één boek, maar een verzameling van 66 boeken, ondergebracht in 2 delen.

 

Het eerste deel heet ‘Oude Testament’. Daarin staat het verhaal van Gods omgang met het Hebreeuwse volk, voor de tijd van Jezus. Het tweede deel, het ‘Nieuwe Testament’, gaat over het leven, sterven en de opstanding van Jezus en over de groei van het christendom. Ook staan er praktische richtlijnen in over het christelijke leven.

 

De hele bijbel is geschreven over een periode van zo’n 1500 jaar, door ongeveer 40 verschillende mensen. Daaronder waren koningen, een eerste minister, een dokter, een belastingambtenaar, vissers en een boer. De meeste bijbelschrijvers hebben nooit andere bijbelschrijvers ontmoet. Toch vertonen alle boeken een opmerkelijke eenheid en onderlinge overeenstemming. Hoe kan dat?

 

God sprak via de bijbelschrijvers en leidde hen bij het opschrijven van zijn woorden en richtlijnen. Hij sprak tot mensen die dichtbij Hem leefden. Hij gebruikte hun verschillende karakters. Zij schreven Gods woorden allen op hun eigen manier op, in hun eigen bewoordingen.

 

Hoe konden Jezus’ volgelingen alles onthouden wat Hij had gezegd en gedaan? Jezus had hen beloofd dat de Heilige Geest hen alles zou leren en alles te binnen zou brengen wat hij gezegd heeft.

 

God maakte deze mensen zijn wetten en zijn wil bekend en zij schreven het op, niet alleen voor hun eigen generatie maar voor alle tijden. Daarom is de bijbel zo heel anders dan alle andere boeken. Door de bijbel spreekt God vandaag tot ons, elke bladzijde draagt het stempel van zijn auteurschap.

 

Waarom zou ik de Bijbel lezen?

De Bijbel vertelt ons wie God is en hoe wij Hem kunnen leren kennen. Zonder de bijbel zouden we vrijwel niets over Hem weten. Wij zouden geen idee hebben waarom we op deze aarde zijn en waar we naartoe gaan. De bijbel werpt licht op elk probleem, spreekt zonneklaar over leven, dood en eeuwigheid. De bijbel is ons kompas op weg van de aarde naar de hemel.

 

Is de Bijbel waar?

De bijbel:

  • is meer dan een geschiedenisboek, al staan er tal van historische feiten in vermeld die worden bevestigd door andere historische bronnen;
  • is ook meer dan hoogstaande letterkunde, al bevat zij prachtige poëzie en aangrijpende verhalen.
  • is meer dan een psychologisch handwerk, al biedt zij een schat aan inzichten in de menselijke natuur en adviezen over persoonlijke verhoudingen die werken in de praktijk;
  • is geen wetenschappelijk boek, al verteld zij ons heel veel over de wereld. De wetenschap wil nagaan hoe bepaalde dingen tot stand komen, hoe zij werken.

 

In de bijbel gaat het meer om de vraag waarom de dingen er zijn. Je kunt met de bijbel het beste de proef op de som nemen. De enige manier om te weten te komen of de bijbel waar is, is door te lezen wat er in staat en te doen wat zij zegt.

 

Hoe moet ik de Bijbel lezen?

De bijbel is geen gemakkelijk boek om te lezen. Je hebt hulp bij het lezen nodig; een methode. Probeer elke dag een vaste tijd te reserveren waarop je alleen en in stilte kunt bijbellezen. Zonde tijd af om Jezus te ontmoeten. Een geweldig goede leidraad voor het dagelijks bijbellezen is het volgen van een bijbel-leesrooster. Dat is een boekje of document waarin elke dag een bepaald bijbelgedeelte staat aangegeven, met daarbij een toelichting over dat bijbelgedeelte. Je kunt bijbel-leesroosters op Internet vinden, maar ook in bepaalde winkels. Daar vind je ook bijbelse dagboeken die nog uitgebreider op de bijbelteksten ingaan en stof tot overdenken meegeven.