Wat is bidden?

Gebed is de directe verbinding met God. Die verbindingslijn is altijd open, dag en nacht, zodat je God altijd en overal om raad, hulp en leiding kunt vragen. Bidden is praten met Jezus over van alles en nog wat; het maakt niet uit waar en wanneer. Bidden is voor een christen wat ademhalen is voor het menselijk lichaam. Door gebed groeit en ontwikkelt ons geloof.

 

Maar God weet toch al alles?

Waarom zou je bidden, als God alles al weet? Omdat je door gebed je relatie met God verdiept. Bidden is meer dan alleen maar iets vragen. Bidden is: bij Hem zijn, dingen delen met Hem.

 

God is almachtig. Hij weet alles. Hij heeft alles onder controle. Hij houdt, als jouw hemelse Vader, intens veel van je en zorgt voor je. Evenals een menselijke vader graag van zijn kinderen hoort, zo vindt ook onze hemelse Vader het fijn om te horen wat ons zoal bezig houdt: onze verwachtingen, onze vreugden, onze angsten en onze zorgen.

 

Toen Jezus op aarde was, bad Hij tot zijn Vader. Als Hij het nodig vond om te bidden, hoeveel te meer geldt dat dan voor zijn volgelingen?

 

Jezus leerde ons bidden en beloofde elk gebed te zullen verhoren. Soms is zijn antwoord echter ‘nee’, omdat hij weet dat het beste voor ons is. Wijze ouders geven hun kinderen ook lang niet alles waar ze om vragen. En soms is het antwoord ‘wacht’, omdat de tijd nog niet rijp is. Maar soms is het antwoord ook een duidelijke ‘ja’.

 

Hoe moet je bidden?

  • Bedenk tot wie je bidt. Verheug je dat je in Gods aanwezigheid mag zijn.

 

  • Wij komen altijd tot God als mensen die vergeving nodig hebben. Vraag Hem je je zonden en tekortkomingen te laten zien. Vraag Hem om vergeving en je te helpen deze dingen in de toekomst te boven te komen.

 

  • Dank God voor alles waarvoor je Hem kunt danken: vergeving van zonden, zijn liefde voor jou, de Heere Jezus, de bijbel, de Heilige Geest, je gezin, je gezondheid, je talenten, christenvrienden, verhoring van eerdere gebeden, je dagelijks eten, enz.

 

  • Bid voor anderen. Gebruik een notitieboekje en maak een lijst van mensen waarvoor je wilt bidden: je gezin, familie, vrienden, collega’s, buren, politieke leiders of wie dan ook. Bid elke dag voor een aantal daarvan. Maar bid ook als je iets van of over iemand hoort of als je de krant leest, televisie kijkt, enz. Bid specifiek, niet in algemene vage termen; gebruik je verbeeldingskracht.

 

  • Bid voor jezelf. Bid voor elk aspect van je leven, zoals de dag die voor je ligt, eventuele zorgen of problemen, verplichtingen, Gods wil voor jouw leven; noem maar op. Gebruik gewone taal, zoals je met een vriend zou praten. Maar vergeet niet dat je in de aanwezigheid bent van niemand minder dan God zelf.

 

  • Bid samen met anderen. Door samen met anderen te bidden ontwikkel je een nauwere band met andere leden van Gods gezin. Jezus gaf een bijzondere belofte voor het samen met anderen samenkomen en bidden: “Waar twee of meer personen samenkomen in mijn naam, daar zal Ik zelf aanwezig zijn”.