Dank God in alles

De Bijbel leert "Dank God in alles. Want is Gods wil voor u". Is dat niet raar en tegennatuurlijk?

 

Toch is dit iets wat God wil als onderdeel van onze geloofsopvoeding. Om Hem zo te leren vertrouwen dat Hij al onze omstandigheden wil gebruiken en laten meewerken ten goede van ons of van mensen in onze omgeving.

 

Als wij er in slagen om iedere gebeurtenis in ons leven vanuit een groter perspectief te zien, valt er in iedere situatie wel íets te vinden om voor te danken; bijvoorbeeld voor wat hadden, dat we gespaard zijn of dat iets anders door die gebeurtenis is voorkomen.

 

Een belangrijk onderdeel van onze geloofsopvoeding is dat wij ons leven 'heiligen', dat wil zeggen steeds meer op God te richten om zo met God en voor God te (leren) leven. God beloofd ons daarvoor Zijn genade en verzekerd ons in de Bijbel dat "Zijn genade genoeg is voor leven en sterven".

 

Als wij in Christus zijn, zullen niet gewoon maar dingen met ons gebeuren, maar zullen die ons ook ten dienste zijn. Die zekerheid maakt het mogelijk voor ons om ook dankbaar te zijn onder pijnlijke of treurige omstandigheden. En bieden ons daarmee een ander perspectief, van slachtoffer tot geliefde kinderen van God die op Zijn hulp, liefde en bijstand mogen rekenen.

 

Moeilijkheden zijn dan weliswaar nog steeds reëel en hard, maar ze hebben niet meer het laatste woord, ook al ervaar je dat op het moment zelf niet. Alles wat je beleeft is dan ondergeschikt aan die realiteit. Dan beleef je hoe Gods Geest een dankbaarheid in je werkt die het verstand te boven gaat. Of, zoals de Bijbel aangeeft: "Roep mij aan in tijden van nood, en Ik zal je redden; en jij zult Mij eren" (Psalm 50:15).

 

Leef daarom, na een uitredding, niet gewoon door alsof er niets gebeurd is of alsof je er recht op had. Maar richt je hart en leven uit dankbaarheid steeds meer op Hem. Het gaat God immers niet in eerste instantie om ons welzijn, maar om Zijn eer. Daar heeft Hij recht op en het reddend geloof in God brengt dankbaarheid teweeg die leidt tot aanbidding van God in Jezus Christus.

 

Reddend geloof in de Bijbel is immers het vaste vertrouwen dat Jezus niet alleen een redder is, maar míjn redder! Durven wij Hem daarin te vertrouwen? Of zoeken we gewoon dagelijkse zegeningen die ónze plannen en doelen helpen bereiken? Geloof en wordt behouden!