Is er leven na de dood?

De dood; het lijkt zo definitief. Kunnen we werkelijk geloven dat er een leven na de dood is? 

 

We kunnen bij onszelf de volgende dimensies ontdekken:

  • een lichaam: de fysieke, zichtbare dimensie;
  • een verstand: de dimensie van denken en reageren;
  • een ziel of geest: de dimensie van onze persoonlijkheid.

 

Ons lichaam wordt ouder en zal op een zekere dag sterven. Dan heeft het zijn taak volbracht. Wanneer ons lichaam sterft, leeft onze geest verder omdat die niet kan sterven of gedood kan worden. Wanneer we naar een begrafenis of crematie gaan en de kist zien, ligt daar alleen het lichaam. De geest van de persoon die wij kenden, bevindt zich daar niet in.

 

Wat gebeurt er na de dood? Om deze vraag te beantwoorden, moeten we te rade gaan bij de enige die ons het antwoord kan geven. Jezus heeft de dood ondergaan en keerde terug tot het leven, dus kan hij met gezag spreken over  leven na de dood. Hij spreekt over twee eeuwigheden: hemel en hel. De hel is waar God zijn tegenwoordigheid heeft teruggetrokken, waar liefde en licht dus niet langer aanwezig zijn. Jezus beschrijft het als een plaats van duisternis, geween en kwelling. De hel is een eeuwige gevangenisstraf, zonder kans op gratie. God stuurt niemand naar de hel. God geeft ons in dit leven de kans op vergeving van zonden door Jezus deze verschrikkelijke doodstraf voor je te laten dragen. Mensen kiezen er dus zelf voor de hel als zij aan Jezus voorbijgaan en Hem afwijzen als de enige hoop op vrijheid en eeuwig leven. De bijbel noemt dit ‘voor eeuwig van God gescheiden zijn’.

 

Volgens Jezus is de hemel de plaats waar al Gods kinderen thuishoren. Een christen hoort niet thuis op aarde. We zijn door dit korte, vergankelijke leven op reis naar ons werkelijke thuis, dat Jezus voor ons klaarmaakt. Hij zal er zijn. God de Vader zal er zijn. De Heilige Geest zal er zijn, evenals de engelen en al Gods kinderen -  allen die Hem liefhebben en op Hem hebben vertrouwd sinds het begin van de schepping.

 

De hemel wordt ons getoond als een plaats van volmaakte liefde en geluk, van blijvende vrede. Daar zal geen zonde meer zijn, geen dood, geen kwaad, geen geweld, geen haat, geen verdriet, geen afscheid. Het leven van een christen op aarde is een voorbereiding op dat heerlijke leven dat komen gaat. We zullen aan het einde der tijden worden opgewekt uit de dood met een nieuw, geestelijk lichaam en zullen dan Jezus zien. Ons geestelijke lichaam zal geschikt zijn om voor altijd met Hem in de hemel te leven. En alle raadsels en geheimen zullen dan opgelost zijn.

 

Wanneer je van Jezus houdt, hoef je niet bang te zijn voor de dood. Want wanneer je lichaam sterft, en die dag zal zeker komen, gaat de echte jij direct naar de hemel, naar Jezus! Het zal zijn alsof je in slaap valt en dan weer wakker wordt. De eerste die je dan zult zien, is Jezus zelf, om je welkom thuis te heten.