Hoe zit het met mensen die nog nooit van Jezus gehoord hebben?

Veel mensen zeggen moeite met de exclusiviteit van het christelijke geloof – of van welk geloof dan ook te hebben. En zeggen niet in een God te willen geloven die miljarden mensen, die nooit van Hem gehoord hebben, daarvoor verantwoordelijk te houden en hun naar een hel zou sturen.

 

Dit gevoel is heel begrijpelijk; maar is het ook juist? En is het een oprecht obstakel om te geloven en zoek je echt naar een antwoord, of is het slechts een schijnbezwaar?

Mijn ervaring is dat, als ik vraag of als ik deze vraag bevredigend zou kunnen beantwoorden, of men dan wél in God zouden geloven, er nog tal van andere bezwaren boven komen. Of te wel: ja, het is een moeilijk onderwerp, maar géén reden om zélf niet in Hem te geloven.

Het is heel mooi als je zo bezorgd bent om het lot van zoveel onbekenden. Maar dat is geen reden om zelf ook afstand van een en ander te nemen. Wij behoren in het rijke westen bij de 5% rijkste mensen ter wereld; maar dat is vast geen reden voor jou om met minder salaris, eten, gezondheidszorg, enz. genoegen te nemen. Dus is je ‘verontwaardiging’ op z’n minst heel erg selectief; of inderdaad een schijnbezwaar. Vergeet alsjeblieft niet dat dit alles jou niet vrijpleit van de roepstem die God wel degelijk aan jouw hart gericht heeft! Jij bént wel degelijk geïnformeerd en kán weten van Zijn bestaan en uitnodiging tot het geloof. De keuze om niet te geloven is daarmee dus een eigen, bewuste keuze. Jij kunt ‘later’ niet zeggen “Ik vond het niet eerlijk naar anderen, dus heb ik uw uitnodiging ook maar niet geaccepteerd. Maar vind wél dat ik desondanks recht heb op een plaats (bij U) in de hemel!”

En hangt óf het Evangelie waar is, af van het antwoord. Ik meen van niet. Als God echt bestaat en Zich op verschillende en meerdere wijzen aan ons geopenbaard heeft, en Jezus inderdaad de enige weg naar God is, dan kan de vraag ons weliswaar bezig houden en voor vraagtekens stellen, maar dat maakt de christelijke boodschap niet minder waar.   

De wereld bestond al lang voordat Jezus geboren was. Ook toen kwamen mensen al tot het geloof in God. De Bijbel zegt dat allen die God oprecht zoeken, Hem zullen vinden. God zál Zichzelf dan daadwerkelijk bekend maken. In de eerste plaats door Gods almacht die zichtbaar is in de natuur en de complexiteit van de hele schepping. Ook wordt ieder mens geboren met een godsbesef, inclusief morele waarden.

God kan ieder mens, waar dan ook en wanneer dan ook, bereiken met en via zijn Geest; door Zijn schepping, middels ons geweten of, zoals al zo vaak is gebeurd, middels dromen, visioenen, enz. Nog los van alle elektronische en reguliere media die vandaag de dag in bijna alle uithoeken van de wereld te ontvangen zijn.

God is eeuwig, heilig, onveranderlijk en, in Zijn Zoon Jezus Christus, liefde. Hierdoor zal God per definitie altijd het juiste en rechtvaardige doen. Hij kan eenvoudigweg niet anders omdat dit tegen hetgeen wat en wie Hij is in gaat.

Is het werkelijk waar dat zij die het Evangelie nog nooit gehoord hebben, totaal onwetend zijn aangaande Gods bestaan? Ook zij weten dat er een hogere macht is en dat zij zich niet aan alle morele standaards hebben gehouden. Overigens gaat iemand niet verloren omdat hij God niet kent, maar om iemands zonden. God heeft in Jezus juist een mogelijkheid tot vergeving van onze zonden - om niet- gegeven. 

Ook weten we dat God rechtvaardig en eerlijk met iedereen zal handelen. Hij kán niet anders. En wil niet anders. Hij heeft immers zelf een weg gecreëerd waardoor men Hem kan leren kennen. Is die weg soms te beperkt? Dan zou Hij, net als wij mensen, te kortzichtig of beperkt zijn – en daarmee géén God zijn. Integendeel: Gods weg staat open voor iedereen die Hem zoekt en die weg aanneemt. Daarom is de belangrijkste vraag – die ook Jezus zelf stelde: “Wie zeg jíj dat ik ben”.

Wie er uiteindelijk allemaal door God vrijgesproken worden en de eeuwigheid met en bij Hem zullen doorbrengen? Niemand die dat weet dan God alleen. Maar Hij heeft wél een helder beoordelingspunt gegeven: vergeving van zonden door het geloof in het werk van en de voldoening door Jezus alleen.

Als Jezus niet de enige weg tot God zou zijn, dan zou Hij voor niets geleefd hebben en gestorven zijn. Dát zou pas écht onrechtvaardig zijn van God de Vader!

Jezus zelf heeft gezegd dat wie niet tegen Hem is, vóór Hem is. Ook heeft Hij gezegd dat vele laatsten de eersten zullen zijn. God heeft zelf dus een heel andere manier om ons te (be)oordelen dan wij ons zelfs maar voor kunnen stellen. Dit is niet onze zaak. Noch is Hij daarvan verantwoording verschuldigd aan welk mens dan ook. Maar, zoals al gezegd, jouw mogelijk terechte vraag of zelfs bezwaar is geen geldig excuus om niet zelf te geloven!

Ook jij hebt de kans om Hem te zoeken en in Hem te geloven. Ook voor jou geldt de belofte dat Hij jou al jouw zonden wil vergeven als je in Jezus gelooft en Hem vraagt ook jouw zonden te willen dragen. Hoe God degene zal oordelen die niet letterlijk van Hem gehoord hebben weet ik niet. Maar dat Hij degene die wél van Hem gehoord hebben en die weg verworpen of afgewezen hebben zal veroordelen, staat vast. Twijfel daarom niet langer! Wendt je tot Hem en bid oprecht of Hij ook jouw leven wil vernieuwen in Hem. Hij kan en wil en zal dat doen. Ook dat is Hij aan Zichzelf verplicht!